Stjórn sjúkrasjóðs

Formaður: Jóhanna Fríður Bjarnadóttir, formaður PFÍ

Anna Kráka Vilhjálmsdóttir, Pósthús R10
Elísabet Brynjarsdóttir, Póstmiðstöð
Hallfríður Guðmundsdóttir Beck, Póstmiðstöð
Sveinbjörn Rúnar Svavarsson, Póstmiðstöð

Til vara:
Sigrún Ómarsdóttir

Stjórn sjóðsins skal skipuð fimm mönnum og tveimur til vara sem kosnir eru á aðalfundi félagsins til þriggja ára í senn. Stjórnin skal halda gerðarbók og rita í hana allar samþykktir sínar. Til þess að samþykkt sé lögmæt þarf meirihluti stjórnarmanna að greiða henni atkvæði.

Stjórn sjóðsins er heimilt, telji hún þess þörf að ráða starfsmann er inni af hendi nauðsynleg störf til þess að tryggja að sjóðurinn sinni því hlutverki sem honum er ætlað.